Katha Sangama (2019) Movie | Star Cast & Crews | Trailer | Kannada Movie

Katha Sangama Kannada Movie TrailerKatha Sangama Kannada Movie Info : 

Movie - Katha Sangama 
Directed By - Shashi Kumar P, Chandrajith Belliappa, Karan Ananth, Rahul P K, Jamadagni Manoj, Kiranraj K, Jai Shankar A
Produced By -  H K Prakash, Pradeep NR and Rishab Shetty
Staring -  Raj B Shetty, Amrutha Naik, JP Tuminad, Kishore, Yagna Shetty, Baby Mridunika,Rishab Shetty, Hariprriya, Rumy (Dog), Prakash Belawadi, Sowmya Jaganmurthy, Vasu Dixit, Pramod Shetty, Balaji Manohar, Avinash, Hari Samashti, Paravva, Raghavendra C, Beeresh, Nidhi Hegde & Others
Story - Jayanth Seege, Chandrajith Belliappa, Madhuri N Rao, Karan Ananth, 
Music By -  DOSSMODE,  Gagan Baderiya, Vasu Dixit, Udith Haritas, Girish Hothur, Nobin Paul,Vasuki Vaibhav
Edited By - Arya , Rithwik,  Bharath M C, Vinayak Guhanarayan, Abhishek M,  Rithwik Rao, Chandan CM
Language - Kannada
Released Date - Coming Soon 2019

Post a Comment

Previous Post Next Post
A1Guide Movies
A1Guide Movies Subscribe
Subscribe